39 СУ "Петър Динеков"

Уважаеми родители, уведомяваме Ви, че се очакват прогнозни критични стойности на емисиите от вредни вещества на датите 20.12 и 21.12. 2018г.

По преценка на родителя децата от задължително предучилищно образование и учениците, които страдат от доказани хронични белодробни заболявания може да отсъстват от учебни занятия по уважителни причини по смисъла на чл.10, ал.1 от Наредба №5 за предучилищното образование, съответно на чл.62, ал.1, т.1 от Наредбата за приобщаващо образование.

Родителят уведомява за отсъствията учителя на детето в подготвителна група, съответно класния ръководител, в телефонен разговор, по имейл или по друг подходящ начин.

Отсъствията се считат по уважителни причини, ако хроничните белодробни заболявания са вписани в личната амбулаторна карта на детето или ученика, представена в детската градина или училището или ако бъде представен друг медицински документ, доказващ хроничното заболяване, издаден от общопрактикуващ лекар или от лекар в лечебно заведение.

на Училищното настоятелство на 39 СУ "Петър Динеков"


СЪОБЩЕНИЕ за Родителска среща

На 22 ноември, четвъртък, от 18:00 часа ще се проведе Родителска среща-консултация за всички класове.

Първи ноември - Ден на народните будители

По-големите ученици от 39 СУ "Петър Динеков", под ръководството на г-жа Пепиева, създадоха кът в училището по повод Деня на народните будители. Малките ученици също се включиха със свои произведения, посветени на празника.

Вижте снимки...

Кои са народните будители - научете повече за празника...

Инициатива за предаване на отпадъчна хартия, пластмасови бутилки и капачки.

Ръководството на 39 СУ "Петър Динеков" приканва всички ученици да се включат в поредната инициатива за предаване на отпадъчна хартия, пластмасови бутилки и капачки, която ще се проведе в периода 05. 11. - 15. 11. 2018г.

17 октомври - патронен празник на 39 СУ "Петър Динеков"

Нашият патрон - Академик Петър Динеков

Презентация за Академик Петър Динеков

Филм по повод 25-годишнината на училището


ИК "Анубис", издателство "Булвест 2000" и издателство "Клет България" предоставят безплатен достъп за родители и ученици до електронно четимите учебници

Откриване на учебната 2018/2019 година

Откриването на учебната 2018/2019 година ще бъде на 17 септември 2018г., понеделник от 10:00 часа. Учениците да се явят в двора на училището в 9:45 часа.

Родителска среща за всички класове и подготвителната група

На 19 септември 2018г. , сряда, от 18 часа ще се проведе родителска среща за всички класове и подготвителната група. Родителите ще бъдат запознати с ЗПУО и училищните правилници. Ще бъдат избрани родителски активи.


Родителска среща за първи клас и подготвителна група

На 07. 09. 2018г., петък, от 18 часа в 39 СУ "Петър Динеков" ще се проведе родителска среща по класове.