Първи клас

Уважаеми родители на първокласниците и децата в подготвителна група в 39 СУ,

На 04.09.19г. от 18.00ч. ще се проведе родителска среща по паралелки за първи клас и подготвителната група. Заповядайте!

Прием в І клас за учебната 2019/2020 г.


Свободни места след трето класиране

39 СУ „Петър Динеков“ обявява 10 свободни места след 3-то класиране за приема в първи клас.

20.06.2019г. Евелина Китова - Директор на 39 СУ

Прием в І клас в 39 СУ "Петър Динеков" - София

  • Паралелки с изучаване на Английски език
  • Паралелки с разширено изучаване на Изобразително изкуство и Английски език


Полуинтернатни групи до 17:30часа за I - IV клас

Декларация за идентичност на данните изтеглете оттук.