След основно образовние

Прием в по Наредба №10 / 01.09.2016г. след завършено Основно образование за учебната 2020/2021г.

Профил "Софтуерни и хардуерни науки" 1 паралелка с 26 ученици

Кандидатстване:

  • приемни изпити (НВО): БЕЛ и Математика

Балообразуващи:

  • Математика и Първи чужд език


Профилиращи предмети:

  • Информатика,

  • Информационни технологии,

  • Английски език,

Втори чужд език:

  • Руски/Испански език


Роботите Finch (https://www.finchrobot.com/) за лесно и забавно усвояване на знания по програмиране.

Учениците от 39 СУ „Петър Динеков“, включени в извънкласната дейност по интереси „Компютърни игри“, воден от г-жа Фърлинкова по проект „Твоят час“ 2017/2018г., ще могат да се запознаят с роботите Finch.

Hour of Code е глобално инициатива, достигаща ежегодно до милиони ученици в над 180 страни. Традиционно инициативата се провежда в периода 7-22 октомври. През 2017г. 39 СУ бе част от събитията.

Съвременна компютърна техника в кабинети 205 и 305.

През учебната 2016/2017г. кабинет 205 и кабинет 305 в 39 СУ бяха оборудвани с модерни компютри и компютърна техника, дарения от фирми.

39 СОУ участва в различни инициативи, които дават възможност на учениците с интерес в областта на информатиката и информационните технологии да се ориентират в богатото разнообразие от професии. Срещите със специалисти разширяват кръгозора на децата и им помагат да се ориентират за бъдещата си професия. На 19. 05. 2015г. среща с г-ца Грета Ямачева в рамките на инициативата "Бъдещето е код".

НП „ИКТ в училище“ компонент „Изграждане на безжични wifi мрежи в училища“

39 СОУ кандидатства и беше одобрено в заложения в НП „ИКТ в училище“ компонент „Изграждане на безжични wifi мрежи в училища“. На училището беше предоставена целева субсидия в размер на 5000.00 лева през месец декември 2014г. В училището вече е доизградена локалната мрежа и е осигурен безжичен Интернет на територията на цялото училище.

Седмица за програмирането

11-17 октомври 2014 г. - седмица за програмирането в целия Европейски съюз. Среща с г-н Звездомир Цвятков.

Участие в Националната програма „ИКТ в училище“

През м. февруари 2014г. кабинет 205 беше оборудван с 12 терминални станции и един сървър по Националната програма „ИКТ в училище“. Това осигурява на учениците от 39 СОУ собствено работно място в часовете по информационни технологии.