Училищно настоятелство

Първа работна среща на Училищното настоятелство с родителските активи на 39 СУ "Петър Динеков"


Дейности през учебната 2017/2018г.

Общо събрание на училищното Настоятелство - на 25 април 2018г.

Дарителска кампания 2017/2018г.